НОВИНИ И СЪБИТИЯ

"Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на Велинград"

 66 месеца е гаранцията за новите светодиодни улични лампи от фирмата –изпълнител по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура. Системи за външно изкуствено осветление на Велинград”

Приключи работата по изпълнението на дейностите по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура. Системи за външно изкуствено осветление на Велинград”. Финансирането, което е в размер на над 780 000 лв, е изцяло външно – по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, както и от Министерство на енергетиката по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“.

Фирмата-изпълнител, която е с близо 60-годишна история в тази сфера, приключи заложените по проекта дейности, включително демонтаж на старите лампи и поставяне на нови енергоспестяващи осветителни тела, инсталиране на 78 електрически табла и системата им за управление. Проблем с осветителните тела няма, но в процеса на работа се появяват затруднения, свързани с прекъснати кабели и повредени прекъсвачи, които се възстановяват със съдействието на фирмата, макар че не са част от заданията на проекта. Това стана ясно по време на заключителната пресконференция, която се проведе днес в сградата на община Велинград. Заместник-кметът Светла Томова, която е и ръководител на проекта, представи подробно дейностите и ефекта от реализацията му.

От фирмата-изпълнител информираха още, че в момента на стартиране на системата в пълен капацитет, въз основа на генерираните графични данни и записи, след няколко месеца ще могат да се установяват нерегламентирани включвания в уличното осветление и това ще доведе до още по-голяма икономия на финансови средства, наред с ефекта от енергоспестяващите тела. Освен това, всяко едно от 78-те електрически табла е със снети GPS-координати, въз основа на които уличното осветление за всеки участък ще се включва и изключва според часа на изгрева и залеза, което още повече ще намали разходите за ток.

До 7 октомври проблемите с уличното осветление за цялата територия на Велинград ще бъдат отстранени, макар че част от зоните не са били заложени в обследването по проекта, поради включването им в други предишни проекти.

Целите на проекта, свързани с подобряване условията на живот на гражданите, с въвеждането на нова система с по-добра осветеност и повече сигурност, са изпълнени.

 

Заключителна пресконференция - анонсиращо съобщение

На 28.09.2022 г. (сряда), от 11:00ч., в Малка зала на Община Велинград ще се проведе заключителна пресконференция за приключване на проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на Велинград“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ регистрационен номер BGENERGY2.001-0056-012 съгласно правилата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.

На пресконференцията ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати, като ще се акцентира на финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на ЕИП.

Подмяна на улично осветление

Започна демонтирането на стари осветителни тела и монтаж на нови светодиодни осветители по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на Велинград“ по проект BGENERGY-2.001 от програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, част от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021. Проектът стартира от ул. „Бачо Киро“, на която осветителите бяха подменени изцяло, и части от ул. „Кисловодск“ /от кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до край на улицата при хотел „Кисловодск“/, ул. Димитър Талев“ от кръстовище с ул. Бачо Киро“ до кръстовище с ул. „Николай Хрелков

Последващо прессъобщение

На встъпителна пресконференция бяха разяснени ползите от реализацията на проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура. Системи за външно изкуствено осветление на Велинград”

На 7 април 2021 г. в Министерството на енергетиката бе подписан договорът по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура. Системи за външно изкуствено осветление на Велинград”. Той е на обща стойност малко над 780 000 лв и се финансира по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 и от Министерство на енергетиката по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“.

Ръководителят на проекта г-жа Светла Томова представи основните му параметри. Над 2200 стари, улични, осветителни тела ще бъдат подменени в рамките на града. Ще бъдат монтирани и 78 електрически табла, които ще бъдат свързани в интелигентна система за автоматизирано управление, контрол и мониторинг, която ще сигнализира за повреди в реално време и ще може да се реагира веднага. С реализирането на проекта емисиите на CO2 ще бъдат намалени с над 800 т. годишно и ще се спестяват 1025 МW/h електроенергия, което е 87,8 % от енергийното потребление на уличното осветление във Велинград. Годишната икономия на средства ще бъде над 61 000 евро.

Г-н Петър Георгиев – изпълнителен директор на фирмата –изпълнител гарантира пред присъстващите на пресконференцията, че срокът по реализацията на проекта ще бъде спазен и изпълнението ще е качествено.

По други инфраструктурни проекти досега е подменено осветлението по бул. „Съединение”, улиците „Милеви скали”, „Братя Маврикови”, „Клептуза” и площад „Македония”, както и участъци от улиците „Георги Кирков” и „Христо Смирненски”. По този проект ще бъдат поставени нови свотодиодни лампи на всички останали улични стълбове. За сравнение старите улични лампи са с консумация 125 W и 250 W, а новите светодиодни ще са с 36 W и 55 W при същата осветеност.

Встъпителна пресконференция - анонсиращо съобщение

На 13.07.2022 г. (сряда), от 11:00ч., в Малка зала на Община Велинград ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на Велинград“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ регистрационен номер BGENERGY2.001-0056-012 съгласно правилата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.

В рамките на събитието ще бъде представен проектът, неговите цели, дейности и резултати, като ще се акцентира на финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на ЕИП.

Информационни табели и страница в Интернет

     В изпълнение на дейности по осигуряване на публичност и комуникация на 18.11.2021 г. бяха поставени временни информационни табели на  4 –те входни точки на карето – предмет на интервенция по проекта, както и беше създадена подстраница на проекта към Интернет страницата на община Велинград, която да предоставя изчерпателна информация относно напредъка в изпълнението на дейностите по проекта, сключените договори, както и информация за основните параметри на проекта.  

дата: 18.11.2021г.

Онлайн работна среща с норвежкия партньор по проекта Сигра Груп АД

     В изпълнение на дейности – Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора и Посещения в България на Партньорите от страни-донори на 30.08.2021г. се проведе онлайн работна среща с норвежкия партньор по проекта Сигра Груп АД. На срещата присъстваха представители на общинска администрация и заинтересовани граждански организации от българска страна.

     Ръководителят на програмата и зам.-кмет на община Велинград Светла Томова представи проекта, неговите цели, техническите възможности на системата за външно изкуствено осветление, както и актуалното положение на външното изкуствено осветление в града. Партньорите споделиха добрите практики и опит в Норвегия за постигане на “зелени” ефекти при осъществяване на мерки за енергийна ефективност на външно изкуствено осветление, както и опит относно стимулиращите структури в проекти за енергийна ефективност. Норвежкият партньор даде експертна консултация, базирана на най-добри практики и опити, за структуриране на изискванията, ще бъдат заложени към изпълнителите в тръжната процедура по ЗОП,  добрата практика по отношение на гаранционни срокове, подходи за подмяна, изисквания, в унисон с изготвения работен проект. Бе обсъден графика, сроковете и последващите дейности.

дата: 30.08.2021г.