СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

Сключен договор с изпълнител:

BGENERGY-2-001-0056 “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на Велинград”

адв. Мирослава Георгиева

Сключен договор с изпълнител по процедура:

BGENERGY-2-001-0056 “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на Велинград”

„Ди ем ай дивелопмънт” ЕООД

Сключен договор с изпълнител по процедура:

BGENERGY-2-001-0056 “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на Велинград”

„Спотлайт одитинг” ЕООД