НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Информационни табели и страница в Интернет

     В изпълнение на дейности по осигуряване на публичност и комуникация на 18.11.2021 г. бяха поставени временни информационни табели на  4 –те входни точки на карето – предмет на интервенция по проекта, както и беше създадена подстраница на проекта към Интернет страницата на община Велинград, която да предоставя изчерпателна информация относно напредъка в изпълнението на дейностите по проекта, сключените договори, както и информация за основните параметри на проекта.  

дата: 18.11.2021г.

Онлайн работна среща с норвежкия партньор по проекта Сигра Груп АД

     В изпълнение на дейности – Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора и Посещения в България на Партньорите от страни-донори на 30.08.2021г. се проведе онлайн работна среща с норвежкия партньор по проекта Сигра Груп АД. На срещата присъстваха представители на общинска администрация и заинтересовани граждански организации от българска страна.

     Ръководителят на програмата и зам.-кмет на община Велинград Светла Томова представи проекта, неговите цели, техническите възможности на системата за външно изкуствено осветление, както и актуалното положение на външното изкуствено осветление в града. Партньорите споделиха добрите практики и опит в Норвегия за постигане на “зелени” ефекти при осъществяване на мерки за енергийна ефективност на външно изкуствено осветление, както и опит относно стимулиращите структури в проекти за енергийна ефективност. Норвежкият партньор даде експертна консултация, базирана на най-добри практики и опити, за структуриране на изискванията, ще бъдат заложени към изпълнителите в тръжната процедура по ЗОП,  добрата практика по отношение на гаранционни срокове, подходи за подмяна, изисквания, в унисон с изготвения работен проект. Бе обсъден графика, сроковете и последващите дейности.

дата: 30.08.2021г.